Mijn winkelmandje

Aantal artikelen 0
Totaal 0,00 €
Naar winkelmandje

algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

  1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn alle prestaties, diensten en leveringen van Central Vacuum Systems bvba  onderworpen aan onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden die voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de koper.

Door afgifte van de bestelbon en het aanvaarden van de levering der goederen, prestaties of dienstverlening, bevestigd de koper zijn uitdrukkelijke en exclusieve toestemming met onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden.

 Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle prestaties en diensten die door dezelfde koper eventueel op een later tijdstip worden besteld. Bestellingen geplaatst via de webshop zijn contant betaalbaar.

Central Vacuum Systems bvba  behoudt zich het recht voor de goederen te factureren naarmate ze geleverd worden. Slechts na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, worden de geleverde goederen eigendom van de koper.

Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of van de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Central Vacuum Systems bvba  bevoegd.

 

  1. Recht om uw bestelling terug te sturen

Indien het ontvangen artikel niet overeenstemt met het gevraagde of u een verkeerd artikel heeft besteld, heeft u het recht om uw aangekocht artikel terug te sturen binnen de 15 kalenderdagen. Deze periode gaat in de dag na aflevering van uw bestelling. Terug sturen na deze periode worden niet meer aanvaard.

 Zodra wij uw verzoek tot terugname ontvangen hebben, zullen wij u een email sturen ter bevestiging en een omruiling voorstellen. Indien het artikel voor omruiling niet voorradig zou zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via email en zal ofwel een terugbetaling worden uitgevoerd, ofwel het artikel worden opgestuurd zodra beschikbaar. De terugbetalingen gebeuren binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de terug gestuurde goederen.

De kosten voor het terugzenden van het artikel worden door de klant ten laste genomen tenzij Central Vacuum Systems bvba  een verkeerd artikel heeft geleverd.

 In dit laatste geval zal Central Vacuum Systems bvba  u een etiket met barcode emailen welke op het pakket kan gekleefd worden zodat het artikel gratis kan worden teruggestuurd.

Gelieve het terug te sturen artikel in de originele verpakking terug te sturen naar onderstaand adres en onderstaande punten in acht te nemen:

Central Vacuum Systems bvba 

Rue de Genville 75

1350 Jandrain

Belgium.

De retour is aangevraagd binnen 15 dagen na levering van uw bestelling.

Elk artikel dat wordt teruggestuurd is ongebruikt en in onbeschadigde toestand.

Het artikel moet in de originele verpakking teruggestuurd worden.

 

  1. Betalingen

Nadat u uw bestelling geplaatst hebt, ontvangt u de bestelbon per email.

Zodra wij deze bestelbon krijgen wordt de gepaste factuur per email verstuurd.

De betaling gebeurt via overschrijving of cash bij afhaling.

De goederen worden verstuurd nadat wij het betalingsbewijs hebben.

 

  1. Verzending en levering

Wij trachten uw bestelling zo snel mogelijk uit te voeren. Het bestelde artikel wordt per post uiterlijk binnen de 5 werkdagen verstuurd.

 

  1. Recht om uw bestelling te herroepen

De klant heeft het recht om Central Vacuum Systems bvba te informeren dat hij of zij van de aankoop wil afzien, zonder betaling van een boete of vermelding van de redenen daarvoor, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de bestelde goederen.

U kunt de contactpagina raadplegen om ons te contacteren. De klant heeft in dit geval recht op de terugbetaling van het artikel exclusief verzendkosten en de administratie kosten, voor zover het artikel geen schade vertoont die door de klant zou zijn aangebracht.

 

  1. Wettelijke garantie

Ter bescherming van de consument geldt er voor de niet-conformiteit van elk aangekocht artikel een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van het artikel. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt (b.v. door oxidatie, abnormaal gebruik,...);

de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;

defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, …

defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of gebruik dat strijdig is met de voorschriften van de fabrikant;

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

 

  1. Klachtenprocedure

Elke klacht zal door Central Vacuum Systems bvba  worden onderzocht.

Indien het aangekochte artikel niet zou voldoen aan de minimum verwachting volgens de conformiteitregels, zal het kosteloos hersteld of vervangen worden. U kunt hier klikken service@cvs-shop.be om ons te contacteren.

Voor informatie omtrent maatregelen genomen door de FOD Economie ter bescherming van de consument, o.a. het buitengerechtelijk regelen van consumentengeschillen, kunt u terecht op http://economie.fgov.be/nl/.